Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. Verstrekte informatie op deze website kan periodiek en of zonder aankondiging worden gewijzigd. Ondanks alle zorg die besteed is en wordt aan de samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt Korda Nederland BV geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website en of het gebruik van de vermelde informatie.

Aan de inhoud van deze website kunt u geen rechten ontlenen. De links op deze website zijn bedoeld ter ondersteuning van de aangeboden informatie. Korda Nederland BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende websites.

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden aan Korda Nederland BV. Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, anderszins te vermenigvuldigen en of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Korda Nederland BV.

Korda Nederland - 2024
LR Internet